FYSIOTHERAPIE      MANUEEL THERAPIE      PERSONAL TRAINING

FYSIOTHERAPIE

MANUEEL THERAPIE

PERSONAL TRAINING

MENSEN BEWEGEN HUN KWALITEIT
VAN LEVEN TE VERBETEREN

volgens het EBP principe

EVIDENCE

Geen zes weekse transformaties of quick fixes, maar training en therapie voor gezondheid op de lange termijn, gebruik makend van de best beschikbare evidentie in de wetenschap

BASED

Onze aanpak is gebaseerd op u, onze cliënt. Symptomen als pijn zijn vaak de reden voor een afspraak. Wat is echter het eigenlijke probleem en wat wilt u weer kunnen? Het antwoord op die vragen is meestal breder dan de fysieke benadering van een conventionele fysiotherapeut en/of trainer. Soms bestaat er geen quick fix en is de oplossing niet sexy. Zie het als een verandering in gedrag.

PRACTICE

Vanuit onze expertise proberen we samen tot de kern van uw klacht(en) en de best passende oplossing te komen.

Wij kunnen helaas geen garanties bieden. Ieder die anders beweert, behaalt vaak slechts korte termijn resultaten en mist een stuk transparantie. Wij helpen u controle te krijgen over uw situatie. Daarvoor hebben wij u nodig.

EBP Studio ontvangstruimte

OPENINGSTIJDEN

ONS TEAM

TARIEVEN

EBP Studio gym area